+389 2 32 26 232
info@bazaro.mk

Rekrutim

Shkruani detajet e kërkuara dhe bashkangjitni CV nëse jeni të interesuar në punë.

Emri juaj *

Emri juaj e fundit *

Мoshë *

Your email *

Statusi martesor *

Fëmijët / Mosha *

Vendlindje *

qëndrimit *

A jetoni në një komunitet? *

Raportuar në zyrën si të papunë? *

patenta *

Njohja e gjuhëve *

Kompjuter dhe arkë *

Konsumi i cigareve *

Arsim *

Ekspertizë në *

Përzgjedhja e departamentit *

Përvojë pune *

Puna e fundit *

Fitimet e fundit *

Arsyeja për ndryshim ose humbjes së punës *

Pritjet e kompensimit për paga *

Prej kur për të filluar *

Jepni dobësia juaj *

Rekomandim *

hobi *

Bashkangjit CV