+389 2 32 26 232
info@bazaro.mk

Вработување

Внесете ги потребните податоци и прикачете CV доколку сте заинтересирани за вработување.

Вашето име *

Вашето презиме *

Возраст *

Вашиот емаил *

Брачна состојба *

Деца / Возраст *

Место на раѓање *

Место на живеење *

Дали живеете во заедница? *

Пријавен во завод како невработен? *

Возачка дозвола *

Познавање на јазици *

Компјутери и фискална каса *

Конзумирање на цигари *

Завршено образование *

Стручност во областа *

Избор на оддел *

Работно искуство *

Последно работно место *

Последни примања *

Причина за промена или губење на работата *

Очекувања на надомест за плата *

Од кога да се почне *

Наведете ја Вашата слабост *

Препорака *

Хоби *

Прикачете CV